Przed kim musimy bronić dziś rodziny? Jan Urmański, koordynator Komitetu Krajowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Mama, Tata i Dzieci”, który w rozmowie tłumaczył, dlaczego należy przypominać podstawy funkcjonowania społeczeństwa.