Miernik: „Komuna nadal tkwi mocno”

W tegorocznym Marszu Niepodległości udział wziął m.in. Zygmunt Miernik, działacz opozycyjny w czasach PRL, internowany w stanie wojennym. Za protesty przeciw tzw. „grubej kresce” oraz uwłaszczeniu elit politycznych na majątku narodowym ponownie trafił do aresztu, gdzie zyskał przydomek więźnia sumienia III RP.

Ile zmienił Marsz Niepodległości?

Zrodzony 11 listopada 2010 r. z porozumienia środowisk narodowych, ugruntowany buntem przeciw skompromitowanej klasie politycznej Marsz Niepodległości wyzwolił zapomniany od lat potencjał polskiego narodu.

Pokolenie Polski Niepodległej

Fragment wystąpienia, które wygłosił Leszek Żebrowski na wieczorze autorskim Roberta Rudnickiego, autora książki pt. „Wiesław Ignacy Renke (1912-1944). Życie i działalność kierownika politycznego Obozu Narodowego.”