„Za prawdę biją!”

Polska jest jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów świata. Świadczy o tym nie tylko fakt, że przez stulecia emigrowali na nasze ziemie ludzie uciekający przed prześladowaniami innych państw, ale również to, że Polacy nigdy nie podjęli skutecznej próby ukarania tych, którzy Rzeczpospolitą zdradzili.

Czy Polacy chcą usłyszeć prawdę?

Relacja z wystąpienia dr Jana Przybyła dotyczącego oporu ogromnej rzeszy Polaków przed przyjęciem prawdy o własnej kondycji moralnej.

Święty Gniew czy „święty” spokój?

Przestańmy hołdować demonicznemu „świętemu” spokojowi, który zawsze prowadzi do paktu z diabłem – naśladujmy Chrystusa przez jasną, wyrazistą postawę i gotowość do obrony prawdy.

Brzydka prawda o popkulturze

Jak z czasem zmieniają się standardy tego co można pokazać w popkulturze i jaki wpływ kultura popularna ma dziś na odbiorcę?

Obrońcy prawdy

Film przedstawia problem ataków skierowanych w prawicowych publicystów niszczonych przez lewicowy aparat opresji. Poza tym film porusza temat postępującej indoktrynacji skierowanej w dzieci.

Iść z Maryją drogą światła i prawdy

Świat nienawidzi światła, chce ciemności. Duch tego świata wmawia ludziom, że ciemność jest światłem. To kłamstwo demaskuje Chrystus. Żyjąc z ciemnościach, trzeba umieć wybierać światło, które pochodzi od Boga. Z pomocą przychodzi nam Matka nasza, Królowa Nieba – przypomina o. Piotr Idziak

Nie lekceważ prawdy

W księdze Powtórzonego Prawa czytamy: „A jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz, będziesz się kłaniał obcym Bogom służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie” – Bóg przypomina te słowa ludziom współczesnego świata, w którym prawda jest lekceważona, a prawdą jest sam Jezus Chrystus. Odwrócenie się człowieka od Boga jest największą tragedią świata. Ludzie lekceważą Boga i zabijają Go w swoich sercach, ale zmartwychwstaje On w swoich uczniach i prowadzi Kościół do ostatecznego triumfu – przypomina o. Piotr Idziak