Wielka Księga Cenzury PRL – promocja książki Tomasza Strzyżewskiego

W spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Braun, Justyna Błażejowska i prof. Zbigniew Romek. Głos zabrał również wydawca książki Paweł Toboła-Pertkiewicz z wydawnictwa Prohibita. Podczas dyskusji rozmawiano nie tylko o cenzurze w PRL-u i barwnych losach autora, ale też np. o tym jak Adam Michnik cenzurował podziemne wydanie księgi cenzury, oraz o Eugeniuszu Smolarze – KO „Korzec” czy powodach wycofania się z wydania tej książki przez Narodowe Centrum Kultury, nazwane złośliwie „Narodowym Centrum Cenzury”.

Paweł Zyzak – „Tajemnica Wilczego Jaru”

Spotkanie z Pawłem Zyzakiem, który mówił o swojej nowej książce „Tajemnica Wilczego Jaru”, w której zajął się jedną z największych katastrof komunikacyjnych PRL-u. Stosując aparat naukowy, opisał nie tylko samą katastrofę, w której zginęło 30 osób – górali -górników jadących do pracy, ale zajął się również działaniami służb specjalnych PRL, które chciały sprawę zatuszować.