Rozmowa z pos. Andrzejem Jaworskim po posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu 08/05/2013

Posiedzenie Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Rozpatrzenie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku. Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat toczącego się postępowania konkursowego dotyczącego multipleksu cyfrowego.