Transmisja z posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy