Dłuższe studia

tara ludowa mądrość głosi, że na 100 zbrodniczych pomysłów znajdzie się w kaczystowskim rządzie jeden na miarę geniuszu Niegasnącego Słońca Peru. Potwierdzeniem tego jest myśl racjonalizatorska wypracowana w resorcie szkolnictwa wyższego zarządzanym przez ministra Gowina.