Korzystny wyrok dla SKOK-ów

Trybunał Konstytucyjny orzekał o zgodności z konstytucją dwóch przepisów ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, uchwalonej przez Sejm 5 listopada 2009 r. Prezydent Lech Kaczyński jej nie podpisał, tylko w całości zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. W marcu 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski wycofał prawie wszystkie zaskarżone przez Lecha Kaczyńskiego przepisy i pozostawił dwa z nich. Trybunał uznał, że oba przepisy są niezgodne z konstytucją.