Przegrany układ

30 lipca 1941 r. premier polskiego rządu w Londynie gen. Władysław Sikorski podpisał z Sowietami układ, przywracający stosunki pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim, zerwane w wyniku sowieckiej napaści na Polskę 17 września.