O sowieckiej agenturze, jej pomocy dla terrorystów, a także o działaniach torpedujących dywersyfikację dostaw gazu