Święty Paweł, przybywszy do Efezu podczas swojej trzeciej podróży misyjnej, spotkał jakichś uczniów, których z miejsca zapytał, czy otrzymali Ducha Świętego, gdy przyjęli wiarę.

„A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty” (Dz 19, 2).

Działo się to dwadzieścia lat po zesłaniu Ducha Świętego na apostołów. A dziś, dwa tysiące lat po zesłaniu Ducha Świętego…? – Jerzy Wolak