Globalizacja i handel międzynarodowy

Czym są procesy globalizacyjne? Jaką rolę odgrywa w nich przepływ kapitału? Jaki związek ze wzrostem gospodarczym ma kapitał zagraniczny? Jakie jest powiązanie przepływu kapitału z handlem międzynarodowym?


Nauka ekonomii w prosty i przystępny sposób!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *