W wolnym społeczeństwie powinno być tylko tak, że firmy i ich udziałowcy są tymi, którzy wybierają swoją radę dyrektorów.