Godfrey Bloom: Przestępcza działalność bankierów

Mamy do czynienia z przestępczą działalnością bankierów, i ani jeden bankier nie trafił do więzienia. To niezwykłe: miliardy funtów odebrano podatnikom, odebrano deponentom, obligatariuszom, a mimo to ani jeden bankier nie jest w więzieniu. To jest hańba!