Bankierzy centralni i detaliczni chowają się za regulacjami. (…) To właśnie chroni tych ludzi przed więzieniem, gdy oszukują ogół społeczeństwa