Gospodarowanie dwutlenkiem węgla i odnawialne źródła energii

Rozmowy niedokończone – Międzynarodowa konferencja z cyklu „Europa Wielkich Szans” na temat „Gospodarowanie dwutlenkiem węgla i odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Europy”

Gośćmi programu byli: dr inż. Izabela Dymitryszyn, prof. dr hab. Jan Szyszko, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, mgr inż. Artur Michalski program prowadził: o. Marcin Krupa

część II (audycja radiowa):