Stanisław Krajski opowiada o przejęciu uczelni wyższych. Jakie są tego konsekwencje?


Podsumowuje działania J. Gowina jako ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Porusza problem kultury, bibliotek i szkolnictwa wyższego i braku zainteresowania tymi obszarami przez ludzi prawicy. Przypomina, że nie dokonano lustracji i dekomunizacji szkolnictwa wyższego. Porusza wątek agenturalny w środowisku naukowym.