Każdy grzech, który popełniamy jest odrzuceniem miłości Boga. Jednak wśród różnych kategorii grzechów, najbardziej tragicznym dla człowieka jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu.