Grzegorz Braun mówi o konkretach!

Grzegorz Braun gościł w Skierniewicach, gdzie przedstawił swój program pozytywny dla Polski, streszczający się w punktach „KOŚCIÓŁ, SZKOŁA, STRZELNICA”. Spotkanie zorganizował Komitet Społeczny im. rtm. Witolda Pileckiego. (Skierniewice, 26.06.2014)

Podobne