Grzegorz Braun na pikiecie przed ministerstwem kultury przeciwko „Golgota Picnic”

Niech Polska stanie się krajem bezpiecznym, wolnym od zgorszenia, wolnym od publicznej promocji dewiacji, wolnym od zaangażowania władzy w promocję zgorszeniem

Podobne