Fragment wykładu Pana Brauna wygłoszonego w Phoenix w marcu 2016 roku