Grzegorz Braun: to herezja i demokratyzm niszczyły elitę I RP

Przeżarta herezją elita I RP w XVII wieku może była w stanie dojść do Moskwy, ale nie wiedziała w jakim celu – powiedział Grzegorz Braun podczas swojego wystąpienia w trakcie konferencji „Stanisław Żółkiewski – hetman zwycięski”.