21.03.2015 – o stosunku władzy Warszawskiej do narodu i kościoła.