Korona Himalajów zdobyta ponownie! – taka wieść obiegła całą Europę. Lud pracujący miast i WSI stanął w obliczu kolejnego sukcesu polskiej dyplomacji.

Oto Polska Ludowa znalazła się w grupie państw, które nie będą uczestniczyły w reformie strefy Euro. Polscy ministrowie i premier Polski Ludowej Najjaśniejsze Słońce Peru nie będą jeździli na szczyty Unii Europejskiej dotyczące zarządzania kryzysowego. Tym samym więcej czasu spędzą na budowaniu dobrobytu w naszym kraju, a to z kolei pozwoli naszej ludowej demokracji odnosić kolejne zwycięstwa.