Komentarze posłów do ujawnionej przez Gazetę Polską Codziennie rozmowy z Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, Ryszardem Milewskim.