II Kongres Mediów Niezależnych

W sobotę 8 czerwca Zjazd Kongresu Mediów Niezależnych zakończył się przyjęciem trzech uchwał: w sprawie przyznania TV Trwam koncesji na cyfrowe nadawanie programu, w sprawie niepokojących zjawisk w mediach publicznych, oraz w sprawie niezależnych od władz przedsięwzięć medialnych.

– Wspierając głos wielu samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk społecznych i milionów obywateli niezrzeszonych, Kongres Mediów Niezależnych wyraża zdecydowane poparcie dla wniosku Fundacji Lux Veritatis, ponownie ubiegającej się o miejsce na multipleksie dla nadawania TV Trwam – poinformował Krzysztof Czabański, przewodniczący KMN. Przyznał, że na zbliżające się rozstrzygnięcie w tej sprawie Kongres patrzy z uwagą, ale także z niepokojem. – Uważamy, że Telewizja Trwam powinna mieć swoje miejsce na multipleksie, ponieważ jest to bardzo ważne medium dla katolików, których głosu nie może zabraknąć w debacie publicznej. Mamy zatem nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii przyzna Fundacji Lux Veritatis stosowną koncesję. W ostatnim okresie dochodzą do opinii publicznej niepokojące informacje o działaniach, które mogą wskazywać na przygotowywanie się władz TVP do istotnych zmian organizacyjnych i programowych, w tym prywatyzacji telewizji publicznej. Znakiem tego stała się ostatnio podjęta decyzja władz TVP o radykalnym ograniczeniu zatrudnienia w telewizji. – Na naszych oczach telewizja publiczna, której istotą i sensem powinna być misja i różnorodność przekazu, staje się zupełną fikcją. Dobitnym świadectwem tej fikcji, całkowicie lekceważącej pluralizm opinii jest podjęta przez władze TVP decyzja o zawieszeniu nadawania programu „Bliżej” red. Jana Pospieszalskiego – tłumaczy Czabański. „W Polsce przez ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej media publiczne — telewizja, radio i agencja informacyjna – zostały bardzo mocno osłabione, ich misja wręcz ostentacyjnie porzucona. Kongres Mediów Niezależnych krytycznie ocenia postępowanie władz TVP, Polskiego Radia SA i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej i pilnie apeluje o zmiany, które uratują media publiczne w Polsce. Misja, której te media powinny służyć, nic bowiem nie straciła na aktualności” – czytamy w uchwale Kongresu Mediów Niezależnych. KMN z „sympatią, radością i nadzieją” wita pojawienie się na rynku wielu nowych i dynamiczny rozwój już istniejących internetowych stacji radiowych, telewizyjnych, portali informacyjnych i dyskusyjnych, a także bardzo ważnych tygodników opinii „Sieci”, „Do rzeczy”, telewizji Republika, radia Wnet i wydawnictw grupy „Gazety Polskiej”. – To, co łączy wszystkie inicjatywy niezależne, to profesjonalny, zgodny z rzeczywistością i wymogami sztuki dziennikarskiej, opis sytuacji w Polsce i na świecie. W połączeniu z już istniejącymi ważnymi mediami katolickimi, jak Telewizja Trwam i szereg stacji radiowych i czasopism katolickich, stanowi to szansę na przełamanie monopolu medialnego środowisk lewicowo-liberalnych – przekonuje prezes Kongresu w imieniu walnego zjazdu Kongresu Mediów Niezależnych.

Podobne