Andrzej Zybertowicz, Joanna Lichocka, Mateusz Matyszkowicz