Jaka jest historia tej skomplikowanej relacji i czego możemy spodziewać się teraz, kiedy polityka zagraniczna wielu państw ulega przeorientowaniu i ugruntowaniu?


Sylwia Gorlicka, doktorantka UW, specjalizująca się w obszarze poradzieckim oraz Bliskim Wschodzie.