Wojciech Olszański, Adam Sujecki – Polski Punkt Widzenia