Pan Buchman, czyli, rzecz można „pierwszy inteligent na Litwie” to postać notorycznie nie zauważana w „Panu Tadeuszu”, choć mówi on tam więcej wielu innych jego bohaterów. Dlaczego?


Rafał Ziemkiewicz