Jacek Kurski vs Lena Kolarska-Bobińska

0

„Z prezydencji zapamiętam, że zarządził Pan zrzutkę na ratowanie strefy euro”.

Mowa o bilansie polskiego przewodnictwa, a Jerzy Buzek przerywa dosyć ważną wypowiedź Kurskiego.