Stanisław Michalkiewicz opisuje istniejący już podział polityczny w Polsce