Jak Churchill chciał wyrwać Polskę z rąk Stalina?

Jak po zakończeniu wojny brytyjski premier Winston Churchill chciał uwolnić Polskę od Sowietów? W jaki sposób brytyjski premier chciał tego dokonać?