Jak demony działają w Kościele?

Kryzys Kościoła jest widoczny gołym okiem.


Zdrowe elity Kościoła powodują, że Kościół jest zdrowy, natomiast chore elity powodują jego chorobę. Choroba, która obecnie toczy Kościół ma swoje korzenie w postawach filozoficznych. Kiedy zaczęliśmy odchodzić od nauki Świętego Tomasza z Akwinu, który połączył wiarę z rozumem na rzecz heretyckich poglądów m.in. Kartezjusza, mówiących o niemożności zbadania prawdy zboczyliśmy z boskiej ścieżki prawdy na manowce kłamstwa i satanizmu.
Dr Stanisław Krajski