Stanisław Krajski zastanawia się, ile czasu jeszcze będzie to trwało, oraz o analogiach dzisiejszej sytuacji z okresem „choroby szalonych krów”.


Przypomina, jak wyglądały badania i informacje medialne podczas „Choroby Szalonych Krów” i jak bardzo przypomina to obecne działania świata polityki i mediów.