Jak jest rozkaz „Ufać!”, to trudno, ale ja wolę kontrolować władze!

Stanisław Michalkiewicz o spadku zaufania do rządu i prezydenta w sprawie bezzasadnych majątkowych roszczeń żydowskich

Podobne