Jak Niemcy robią z siebie ofiary II wojny światowej?

Dlaczego Niemcy czują się dzisiaj ofiarami II wojny światowej? Dlaczego w Niemczech obowiązuje dzisiaj zupełnie inna wersja historii II wojny światowej niż ta, którą mamy w Polsce i innych krajach, które były przez III Rzeszę okupowane.