Jak Niemcy spacyfikują Węgry i Polskę, to nigdy więcej o Trójmorzu nie będzie mowy!

Stanisław Michalkiewicz konkluduje podczas wykładu wygłoszonego na spotkaniu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” w Łodzi 28.10.2021 r.