Jak odnaleść sens życia?

Wykład wygłoszony w Stowarzyszeniu Fides et Ratio w Krakowie przez Siostrę prof. Zofię J. Zdybicką – podczas konferencji poświeconej dziełu O. prof. M.A.Krąpca pt.”Człowiek otwarty na Boga, świat i Ojczyznę

Podobne

Ostatnio poruszane tematy