Jak odróżnić grzechy ciężkie i lekkie

Grzech to wykroczenie przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Grzech to chybienie celu, to nie sprostanie Bożym wymogom. Jest odejściem od tego, co dobre. Jest aktem świadomego nieposłuszeństwa Bogu.