Jak odróżnić uchodźcę od imigranta, agenta ruskiego od amerykańskiego, pruskiego?

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o problemach z rozdziałem uchodźców w „regionach Unii Europejskiej”, o „pedagogice wstydu” stosowanej wobec mniej wartościowego narodu tubylczego, która „chore z nienawiści oczy”, o granicach sprawowania urzędu przez prezydenta Dudę i powrocie rządów Polską wspólnie przez znane stronnictwa…

Podobne