Jak Pan Bóg dopełni historii zbawienia?

0

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – 26.05.2018, Warszawa

Inne źódło

Wykład jest połączony z promocją arcyciekawej książki nawróconego na katolicyzm Żyda, prof. Harvardu, Roya Schoemanna pt. „Zbawienie bierze początek od Żydów” wydanej przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.