Czy prawdy religijne są „prawdziwe”? Na jakie pytania odpowiada nauka? Joe Rogan i Jordan B Peterson o tym jak pogodzić naukę i religię.