Jak „Polacy” kolaborowali z Sowietami?

Jak Polacy jesienią 1939 roku kolaborowali z sowieckim okupantem?


W swojej opowieści autor skupia się na Lwowie, który stał się wówczas takim nieformalnym centrum tej kolaboracji. Chyba dlatego nazywany jest przez historyków „polskim Vichy”.