S. Małgorzata Chmielewska uważa, że pomagając innym, pomagamy również sobie; więcej bierzemy z kontaktu z potrzebującym, niż dajemy. Jest to więc wzajemna wymiana. Siostra zachęca do patrzenia na każdego napotkanego człowieka oczami Chrystusa.