Jak Stalin zniszczył Armię Krajową?

0

Jak Sowieci walczyli z Armią Krajową? Dlaczego Armia Krajowa była takim zagrożeniem dla Stalina? W jaki sposób Stalin postanowił ją unicestwić i jak wiele sił musiał zaangażować, aby ten cel osiągnąć?