Matko Boska, Królowo Polska,
O Pani nasza Częstochowska