W miejscu gdzie do kościoła chodzi niewielu ludzi, Bóg uczynił wielki cud. Jeden z kościołów w Legnicy stał się miejscem przemiany Hostii w fragment serca Jezusa. Pobudzona do gorliwości parafia, szukając woli Bożej, podejmuje się nieprzerwanie adorować Boga w Najświętszym Sakramencie.