Czy wojna na Ukrainie będzie miała daleko idące konsekwencje dla Polski? Kiedy możemy spodziewać się przecięcia wstęgi budowanego Ukropolinu? I czy za tym planem nie stoją globaliści, zaprzysięgli wrogowie państw narodowych?


Prof. Adam Wielomski