Krystyna Czuba, Joanna Milewska – Polski Punkt Widzenia